Jouluruokailu

Ilmoittaudun jouluruokailuun 29.11.20 klo 12.00 Haapavedellä Lönninkartanossa ilmoittautumiset Sirkulle tai Paulalle

Sirkku nro 0447591359

Paula nro 0456524168

Ilmoittautumiset 16.11.20 mennessä

Hinta jäsen 5 euroa ja perheenjäsen 5 euroa

Onkitapahtuma

Hei
Onkitapahtuma jäsenille ja heidän perheelle pidetään 19.9 kylpyläsaaressa klo 13.30-16.00
Onkiaika on kaksi tuntia ilmoittautuminen ennen onkimista
Sauna mahdollisuus 16-19
Arvotaan osallistujien kesken lahjakortti
Pientä tarjoilua minigolf mahdollisuus
Tervetuloa jäsenet

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

YLEISTÄ

Yhdistyksemme toimii Haapaveden kaupungin ja Siikalatvan kunnan alueella. Toiminta kattaa seurakunnan, sosiaali-ja terveyspalvelu Helmen, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (Haapaveden ja Siikalatvan Piippolan ammattiopistot) sekä yksityisten palvelualojen työpaikkoja.
Yhdistyksen päätehtävänä on jäsenten etujen valvonta kaikissa palkka-ja työsuhdeasioissa sekä jäsenhankinta.

YHDISTYKSEN TAVOITTEET

-Paikallisen edunvalvonnan ylläpito ja edistäminen.
-Jäsenten tukeminen työelämän muutoksissa sekä aktivointi yhteisten asioiden hoidossa.
-Yhteistyön ja tiedotuksen edistäminen.
-Oppia uutta ja kehittää toimintaa.

Toiminnassa pyritään huomioimaan tasapuolisesti kaikki jäsenet, niin nuoret, työikäiset, työttömät kuin eläkeläisjäsenet. Vuoden 2020 toiminnassa haasteita tuo tuleva maakuntauudistus, muutokset sote-palveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä, organisaatiomuutokset työpaikoilla sekä yhtiöittämiset ja yksityistäminen.
Tavoitteena olisi hankkia uusia jäseniä ja pitää yllä tämänhetkinen jäsenmäärä. Lisätä työpaikkakäyntejä eri työpaikoilla.

EDUNVALVONTA

-Edunvalvonnassa huomioidaan kaikki JHL:n kohderyhmät ja yksityisaloilta tulevien jäsenten edunvalvonta pyritään turvaamaan.
-Ylläpidetään yhteistoimintaa työpaikoilla, sekä tehostetaan yhteistyötä paikallistasolla muiden yhdistysten kanssa.
-TVA vaaditaan ennen palkkavertailua.
-Haasteita edunvalvontaan tuovat jatkuvat muutokset työelämässä.
-Tulevana vuonna on uudet sopimusneuvottelut eri ammattijärjestöillä, varaudumme mahdollisiin työtaistelu toimenpiteisiin. Yhdistyksellemme nimetään työtaisteluvastaavat.
-Varaudumme yt-neuvotteluihin ja pidämme jäsenet ajantasalla.

TYÖSUOJELU

-Kehityskeskusteluja vaaditaan vähintään kerran vuodessa.
-Henkiseen ja fyysiseen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota.
-Vaaditaan perehdytystä uusille työntekijöille ja/tai työtehtävien muuttuessa.
-Työturvallisuuteen panostetaan mm.työvuorojen, tehtävien ja työolojen osalta.
-Työn vaarojen ja riskien arviointi vähintään joka toinen vuosi.
-Vaaditaan työpaikoille työsuojelun vuosisuunnitelmat ja kehittämisen kohteet.
-Seurataan työtaakan määrää ja työuupumusta ennaltaehkäisevästi työpaikoilla ja puututaan sitä aiheuttaviin syihin.
-Muistutellaan työterveyden merkityksestä ja käytettävyydestä työntekijän tukena sekä henkisessä jaksamisessa, kuin fyysisessä suojelussa.
-Pyritään ennaltaehkäisemään työpaikkakiusaamista ja epäasiallista kohtelua.

KOKOUKSET

Yhdistyksemme järjestää sääntömääräisen syys-ja kevätkokouksen. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa, mutta useammin jos tarve vaatii.

KOULUTUS

Yhdistyksemme jäsenille tarjotaan mahdollisuuta osallistua alakohtaisiin koulutuksiin aktiivisesti ja aina tarpeen mukaan. Lähellä oleviin koulutuksiin ja ajankohtaispäiviin osallistuu pääsääntöisesti aina joku yhdistyksen johto henkilöistä. Jäsenille tiedotetaan liiton järjestämistä koulutuksista yhdistyksen netti sivuilla ja tietoa tulee sähköpostiin liitolta. Koulutus tuo neuvotteluvarmuutta, tietoa ja taitoa paikalliselle tasolle. Tietysti koulutukset ovat erittäin hyvä keino verkostoitua.

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistys ilmoittaa tapahtumista ja muusta toiminnasta Haapavesi lehden yhdistyspalstalla. Syys ja kevät kokous ilmoitukset julkaistaan haapavesi ja siikajokilaakso lehdessä,facebook sivuilla, yhdistyksen omilla nettisivuilla (oikea osoite), sähköpostitse. Pääluottamusmies/jäsenasiain hoitaja tavattavissa toimistolla Haapaveden Kaupungintalolla ennalta ilmoitettuina aikoina.

VIRKISTYS JA VAPAA-AJANTOIMINTA

-SAL-lomatuki on jäsenten käytettävissä hakuaikojen mukaan, niistä tiedotetaan Motiivi lehdessä ja JHL:n nettisivuilla.
-JHL:n lomakeskus on jäsenistön käytössä Livohkassa ja Holiday clubin lomaosakkeita useammalla paikkakunnalla, Hamarin mökki Sodankylässä, Laakasalon lomaasunto Lopella mm. nämä edelliset.
– Yhdistys osallistuu niin paikallisiin kuin JHL:n valtakunnallisiin ja alueellisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.
-Avustamme jäseniä vuodessa 20 eurolla liikunta-ja kulttuuri käynneistä, kuittia vastaan.
-Yhdistyksemme järjestää retkiä jäsenille ja heidän perheilleen kiinnostuksen ja resurssien mukaan.
-Perinteisesti olemme järjestäneen ostosmatkan ikeaan Haaparantaan.
-Mahdollisesti järjestämme teemapäivän (silmäasemabussi paikalle)

MUISTAMISET

Muistamme 50-ja 60-vuotta täyttäneitä, eläkkeelle jääviä sekä ensimmäiseen ammattiin valmistuneita jäseniä.
Lähetämme myös suruvalitteluja.

Jouluruokailu

JHL 409 järjestää jäsenistölle jouluruokailun Haapaveden opistolla 30.11.19 klo 12.00 ilmoittautumiset Paulalle 14.11 mennessä Hän kertoo enemmän asiasta puh 0456524168

Ikean reissu

JHL 409 tekee reissun ikeaan Haaparantaan 7.12
Ilmoittautumiset Sirkulle 0447591359 4.12 mennessä Hinnat jäsen 10 euroa ei jäsen 20 euroa ja alle 18 vuotias 5 euroa
60 paikkaa