VUOSIJUHLA ”55”

vietetään 27.8.22 KLO 12-16 HAAPAVEDELLÄ NORASSA ULKONA JA NORAN RANNASSA

ilmoittautumiset Sirkulle tekstiviestinä 044-7591359 tai Tainalle tekstiviestinä 040-5151367 tai soittamalla klo 17 jälkeen 10.8.22 mennessä jäsenet ja heidän perheensä Tervetuloa

TOIMINTASUUNNITELMA2022

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

YLEISTÄ

JHL 409 toimii Haapaveden kaupungin, Siikalatvan kunnan ja Pyhännän kunnan alueella. Toiminta kattaa kaupungin, seurakunnan, sosiaali-ja terveyspalvelu Helmen, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (Haapaveden ja Siikalatvan Piippolan ammattiopistot) sekä yksityisten palvelualojen työpaikkoja. Yhdistyksen päätehtävänä on jäsenten etujen valvonta kaikissa palkka-ja työsuhdeasioissa, jäsenhankinta sekä työsuojelun toteutuminen.

Vuonna 2022 meillä on kahdet vaalit. Maakuntavaalit ovat tammikuussa ja JHL:n edustajistovaalit helmikuussa.

YHDISTYKSEN TAVOITTEET

-Paikallisen edunvalvonnan ylläpito ja edistäminen

-Jäsenten tukeminen työelämän muutoksissa sekä aktivointi yhteisten asioiden hoidossa

-Yhteistyön ja tiedotuksen edistäminen

-Oppia uutta ja kehittää toimintaa

-kannustaa ja opastaa jäseniä käyttämään ja hyödyntämään mobiililaitteita

-kannustetaan verkko opiskeluun

-Jäsenasioiden päivittäminen JHL:n omille sivuille

Toiminnassa huomioidaan tasapuolisesti kaikki jäsenet, niin nuoret, työikäiset, työttömät kuin eläkeläisjäsenet. Aktivoidaan jäsenistöä äänestämällä vaikuttamaan tulevissa vaaleissa. Tavoitteena on hankkia uusia jäseniä ja ylläpitää tämänhetkinen jäsenmäärä. Työpaikkakäyntejä on myös tarkoitus tehdä yhdessä aluetoimiston kanssa.

EDUNVALVONTA

-Edunvalvonnassa huomioidaan kaikki JHL:n kohderyhmät ja yksityisaloilta tulevien jäsenten edunvalvonta pyritään turvaamaan

-Ylläpidetään yhteistoimintaa työpaikoilla ja tehostetaan yhteistyötä paikallistasolla muiden yhdistyksien kanssa

-TVA vaaditaan ennen palkkavertailua

-Haasteita edunvalvontaan tuo jatkuva muutos työelämässä

-varaudumme yt-neuvotteluihin ja pidämme jäsenet ajan tasalla

-työmarkkina neuvottelut käynnistyvät

-Työtaisteluvalmiuden ylläpitäminen

TYÖSUOJELU

-Kehityskeskustelua vaaditaan pidettäväksi vähintään kerran vuodessa

-Henkiseen ja fyysiseen työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota

-Vaaditaan hyvää perehdytystä uusille työntekijöille ja työtehtävien muuttuessa.

-Työturvallisuuteen panostetaan

-vaarojen ja riskien arviointi vuosittain, ja niiden päivitys tarvittaessa

-työpaikoille työsuojelun vuosisuunnitelmat ja kehittämisen kohteet

-seurataan työtaakan määrää ja työuupumusta ennaltaehkäisevästi työpaikoilla

-muistutellaan työterveyshuollon merkityksestä ja käytettävyydestä työntekijän tukena sekä henkisessä jaksamisessa kuin fyysisessä suojelussa.

-pyritään ennaltaehkäisemään työpaikkakiusaamista ja epäasiallista kohtelu

-Työsuojelu kuuluu kaikille

-Työsuojelun haasteet etätyössä

-korostettan työsuojelussa ennaltaehkäisyä.

KOKOUKSET

JHL 409 hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain, tarvittaessa useamminkin. Järjestämme aina sääntömääräisen kevät-ja syyskokouksen.

KOULUTUS

Jäseniä kannustamme osallistumaan alakohtaisiin koulutuksiin ja webseminaareihin. Tietoa koulutuksista tulee Motiivi lehdessä ja sähköpostiin. Koulutuskalentereita myös jaetaan työpaikoille. Lähellä oleviin koulutuksiin ja ajankohtaispäiviin osallistuu aina joku pääsääntöisesti. Jäsenille tiedotetaan liiton järjestämistä koulutuksista yhdistyksen nettisivuilla. Koulutukset tuovat neuvotteluvarmuutta, tietoa ja taitoa paikalliselle tasolle. Tietysti koulutukset ovat hyvä keino verkostoitua.

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistyksemme käyttää tiedotuksessa Haapavesi lehden yhdistyspalstaa, nettisivuja ja facebookia. Syys-ja kevätkokous ilmoitukset julkaistaan haapavesilehdessä ja siikajokilehdessä, yhdistyksen facebooksivuilla ja omilla nettisivuilla. Yhdistyksen nettisivut päivitetään ja pidetään ajantasalla. Pääluottamusmies/jäsenasiainhoitaja tavattavissa toimistolla Haapaveden kaupungintalolla ennalta ilmoitettuina aikoina.

VIRKISTYS JA VAPAA-AJAN TOIMINTA

-SAL-lomatuki on jäsenten käytettävissä hakuaikojen mukaan, niistä tiedotetaan motiivi lehdessä ja JHL:n nettisivuilla

-JHL:n lomakeskus on jäsenistön käytössä Livohkassa ja holiday clubin lomaosakkeita useammalla paikkakunnalla, Laakasalon loma-asunto Lopella.

-Osallistumme paikallisiin, kuin myös JHL:n valtakunnallisiin ja alueellisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan

-avustamme jäseniä vuodessa 20 eurolla liikunta-kulttuuri-ja hyvinvointipalveluista, kuittia vastaan.

-järjestämme yhden isomman retken jäsenille, esimerkiksi ruskaretki syyskuussa

-ikean ostosmatka

-järjestämme muuta toimintaa toiveiden ja halukkuuden mukaan

-suunnittelemme jäsenille omaa kuntosalivuoroa

-jouluruokailu

-yhdistyksemme täyttää 55 vuotta järjestämme jotain kivaa ja yllätyksellistä

MUISTAMISET

Muistamme 50 vuotiaita ja tasakymmeniä siitä eteenpäin täyttäviä, eläkkeelle jääviä ja ensimmäiseen ammattiin valmistuvia jäseniä. Lähetämme myös suruvalitteluja. Yhdistyksemme vuosijuhlassa muistamme ansioituneita jäseniä.

Haapavesi 5.10.2021

Hyväksyttiin syyskokouksessa 16.11.2021

JOULURUOKAILU

Jouluruokailu 27.11.21 Haapavedellä Lönninkartanossa Haapaveden Opistolla klo 12-15 jäsenille ilmainen

ilmoittautuminen Paulalle 21.11.21 mennessä soittamalla klo 15.00 jälkeen 045-6524168

Jouluruokailu

Ilmoittaudun jouluruokailuun 29.11.20 klo 12.00 Haapavedellä Lönninkartanossa ilmoittautumiset Sirkulle tai Paulalle

Sirkku nro 0447591359

Paula nro 0456524168

Ilmoittautumiset 16.11.20 mennessä

Hinta jäsen 5 euroa ja perheenjäsen 5 euroa

Onkitapahtuma

Hei
Onkitapahtuma jäsenille ja heidän perheelle pidetään 19.9 kylpyläsaaressa klo 13.30-16.00
Onkiaika on kaksi tuntia ilmoittautuminen ennen onkimista
Sauna mahdollisuus 16-19
Arvotaan osallistujien kesken lahjakortti
Pientä tarjoilua minigolf mahdollisuus
Tervetuloa jäsenet